Arı Tekno Kimya

Ozon Gazı ve Elektrokoagülasyon ile Atık Su Geri Kazanımı

Ozon Gazı ve Elektrokoagülasyon ile Atık Su Geri Kazanımı

OZON GAZI VE ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ATIK SU GERİ KAZANIMI

Bu sistem her türlü atık tekstil atık suyunun ve bu suda bulunan tuzun geri kazanımı ile ilgilidir.

Atık sular klasik arıtma tesisleri ile rengi arıtamamakta KOİ ve BOİ değerlerini belli limitler altına indirememektedir. Tekstil atık sularında bulunan yüksek miktardaki tuz, tarım arazilerine zarar vermektedir. Boya ve tuzlar akar suların dengesini bozarak canlı yaşamını tehlikeye sokmaktadır.

Bu çalışma atık suların geri kazanımı ve tekstil atık suyunun ozon gazı ve elektrokoagülasyon yöntemlerinin birlikte uyarlanması ile atık suyun ve tuzun geri kazanılarak işletmelerde tekrar kullanılmasını sağlayarak Dünyada artan su sıkıntısının ve çevre kirlenmesinin önüne geçmek için yapılmıştır.

Atık sularda kirliliğin ve rengin arıtılması için oksidasyon yöntemi kullanılmaktadır, ancak kullanılan kimyasallar ok maliyetli ve uygulanabilir değildir. Aynı zamanda yine kullanılan yine kimyasaldır. Bu yöntemler içinde ozon gazı diğer uygulamalardan daha öndedir. Ayrıca ozon oksidasyon sonunda oksijene dönerek hiçbir kalıntı bırakmaz. Ancak ozon gazı depolanabilir ve taşınabilir olmadığından tüketildiği yerde üretilmeli ve tüketilmelidir.

Ozon gazı corana discharge yöntemi ile üretilmektedir. 1 kg ozon gazının üretimi için teoride 780 watt enerjiye ihtiyaç vardır. Ancak ülkemizde ve Dünyada üretilen ozon jeneratörleri düşük frekansla çalıştığı için 1kg  10-15kw enerji ile üretilmektedir. Bu durum karşısında su geri kazanım maliyeti yüksek olmaktadır. Bu yüzden yüksek frekansta çalışan ve ! kg ozon gazını 2 kw enerji maliyeti ile üreten ozon jeneratörü yapılmıştır. Bu sayede su geri kazanım maliyetleri düşürülmüş ve enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Klasik arıtım yöntemlerinde büyük arazilere ihtiyaç vardır ve kurulduktan sonra kapasitesi arttırılamamaktadır. Artık taşınamazdır. Oysaki ozonla su geri kazanım sisteminde klasik arıtma sisteminde kullanılan arazinin %30 una ihtiyaç vardır. Sistem modüler olduğu için istenilen kapasite artışına müsaade ederken ayrıca taşınabilir.

Tekstil boyahanelerinde tuz bir terk boya banyosunda kullanılmaktadır. Boya makinelerinde boya banyosunun boşaltması ayrılması durumun tuzlu su ayrılacağından dolayı artık tuzu da geri kazanmak mümkündür.

Ozon gazı ile atık suyun tek başına geri kazanılması suyun çöktürme işleminde çok fazla koagülasyon ve polielektrolit kullanılmasına sebebiyet vereceği ve çok kaliteli su elde edilemeyeceği için elektro koagülasyon ünitesi ile çalıştırılmalıdır. Elektro koagülasyon ileri arıtım teknolojileri diye son yıllarda literatürlerde yerini almaktadır. Elektro koagülasyon ünitesinde arıtılacak suyun özelliklerine göre demir demir, alüminyum alüminyum, titanyum titanyum elektrotlar kullanılmakta hücreden geçen atık su içindeki elektrolara DC akım verilerek suyu iyon takviyesi verilmektedir.

Geri kazanılacak atık su dengeleme havuzunda depolanır buradan gelen su ozon gazı ile temasının sağlanacağı tanklara alınır sistem tandem çalışır bir tank ozonlanırken diğer tank serviste olur.

Kompresörden gelen hava neminden arındırıldıktan sonra oksijen jeneratörüne gönderilir. Burada %95 saflıkta oksijen gazı üretilir, oksijen gazı ozon jeneratörüne sevk edilerek ozon gazı üretilir, üretilen ozon gazı yüksek basınç pompası ve ventüri ile atık suya beslenerek mekanik karıştırıcıya gönderilerek su ve ozon gazının karışması sağlanır, bunun sonucunda suyun rengi %90 oranında giderilir. Ozon gazının daha fazla verilmesi ile renk %100 oranında giderilir ancak bu kritik noktadan sonra çok fazla ozon gazı verilmesi gerekli olduğu için ekonomik olmaz. Suyu ozonlamanın önemli özelliklerinden biride koagülasyonun çok önemli ve çok verimli çalıştığı bilinen bir gerçektir.

Temas tanklarında ozonlanmış su elektrokoagülasyon ünitesine alınır. Burada arıtılacak suyun özelliklerine uygun elektrotlardan geçirilerek hızlı karıştırıcıda koagülant yavaş karıştırıcıda polielektrolit verilerek çöktürme tankına alınır. Artık buradan çıkan su sıfır sertlikte ve üretilecek suyun kalitesine göre nano filtrasyon ve reverse osmoz sistemlerine beslenecek kalitededir, ya normal bir torba ya da kartuş filtreden geçirilerek doğrudan kullanıma geri verilir.

ŞİRKET PROFİLİ

Firmamız kurulduğu günden bugüne koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile su şartlandırma kimyasalları sektörüne öncülük etmeye ve örnek olmaya devam etmektedir.

Referanslarımız