Arı Tekno Kimya

Su Şartlandırma Kimyasalları

Su Şartlandırma Kimyasalları

Su ve suyun kalitesi yaşamın her alanında olduğu gibi endüstride de önemli bir yer tutmaktadır. Günümüz endüstrisinde hem ham hem de proses suyunun şartlandırması büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Her bir su şartlandırma prosesisin kendine özgü özelliklerinin olması birçok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Arı Tekno Kimya olarak; uzmanlığımızı, üst düzey uygulama teknikleriyle birleştirerek müşterilerimize geniş kapsamlı ve ihtiyaca özel su şartlandırma çözümleri sunmaktayız.

Korozyon ve Depozit İnhibitörleri
Isıtma ve soğutma sistemlerinde, ısı değiştiricilerde, kazan boru yüzeylerinde, jeotermal kuyularda ve diğer ekipmanlarda korozyon ve depozit oluşumunu önleyen ürünlerdir.

Biyositler
Mikroorganizma, bakteri, yosun, mantar ve bunların oluşturdukları biofilm altı korozyonların ve biyolojik çamurun önlenmesinde kullanılan ürünlerdir.

Havuz Kimyasalları
Yüzme Havuzu Kimyasalları
Otel, turistik tesisler, alışveriş merkezlerindeki süs havuzları, site ve villa havuzlarındaki suların iyileştirilmes için kullanılırlar, Bu ürünler Sağlık bakanlığı tarafından onaylıdır.

Kazan Suyu Şartlandırma Kimyasalları
Buhar kazanlarının ısıtma yüzeylerinin, buhar ve kondens hatlarının kireç ve korozyon oluşumuna karşı koruyan kimyasal ürünlerdir.


Sistem Temizlik Kimyasalları
Eşanjörler, soğutma kuleleri, buhar kazanları, filtreler ve boru hatlarındaki depozit, pas, kireç, organik ve inorganik oluşumları temizleyen kimyasal ürünlerdir.


Polimerler ve Atık Su Şartlandırma Kimyasalları
Atık su tesislerinde suyun Resmi Yönetmeliklerdeki limit değerlere düşürülmesi için kullanılan kimyasal ürünlerdir.

Reverse-osmosis Ters Ozmoz Kimyasalları
Ters ozmoz sistemlerinin alkali asidik ve biyolojik temizlik kimyasalları ve membran koruyucu kimyasallarıdır.
İçme ve kullanma suyu tesisatlarınızı paslanmaya ve tıkanıklıklara karşı koruyunuz.

İçme ve Kullanma Suyu Şartlandırma Kimyasalları
Sıcak ve soğuk içme – kullanma sularının kireç, korozyon ve mikrobiyolojik kirliliklerini önleyen kimyasallardır.

Köpük-kesiciler
Köpük kesiciler ve köpük önleyici kimyasalları
Rafineriler, atık su arıtma tesisleri, tekstil, kağıt ve metal endüstrilerindeki proseslerde oluşan köpüğün giderilmesine ve önlenmesinde kullanılan ürünlerdir.

Aktif Karbon
Toz , Granül ve Pellet Aktif Karbon Satış ve Tedariği

Atık Su Şartlandırma
Polielektrolit
Aktif Karbon
Flokülant
Koagülant
Köpük Kesici

Ham Su Şartlandırma
Antiskalant
Biyosit
Ters Osmoz
Kartuş Filtreler
Yumuşatma Reçineleri

Endüstriyel Su Şartlandırma
Korozyon İnhibitörü
Aktif Karbon
Soğutma Kulesi
Kapalı Devre
Kazan Sistemleri

Maden Kimyasalları
Butil Glikol
Bakır Sülfat
Çinko Sülfat
Sodyum Sülfür
Kil Bastırıcı

Hammaddeler
EDTA
Etilen Glikol
Demir Oksit
Fumarik Asit
Alüminyum Sülfat

ENDÜSTRİYEL SU ŞARTLANDIRMA
Suyun yoğun olarak kullanıldığı endüstriyel proseslerde ham su kullanımı, proses öncesi su şartlandırmanın başladığı noktadır.
Firmamızın ham su şartlandırma uygulamaları proseste kullanılan suyun, safsızlıklarından arındırılarak ekipmanlara vereceği zararın önüne geçilmesini sağlar. Proses verimliliğini artırır.

• UYGULAMAYA ÖZEL KOAGÜLANTLAR • FLOKÜLANTLAR • DEZENFEKTANLAR
• SCALE İNHİBİTÖRLERİ • SİSTEM TEMİZLİK KİMYASALLARI

SOĞUTMA SUYU ŞARTLANDIRMA
Uzmanlığı ve yüksek kalite ürünleri ile soğutma suyu şartlandırma uygulamaları; tüm soğutma döngüsünün yönetimi için enerji tasarruflu, düşük maliyetli ve verim artırıcı çözümler sunar. Ekipman ömrünü uzatır ve proses verimliliğini artırır.

• KOROZYON İNHİBİTÖRLERİ • SCALE İNHİBİTÖRLERİ • BİYOSİTLER
• BİYODİSPERSANTLAR • KÖPÜK KESİCİLER

KAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA
Su buhar çevriminde; ilave suyun kalitesi, sistem metalürjisi ve proses parametrelerine uygun olarak özelleştirilmiş ürünler kullanılmalıdır. Arı Tekno Kimya uzmanlığı ve yüksek kaliteli kazan suyu şartlandırma ürünleri ekipmanlarda meydana gelebilecek deposit oluşumu, metalik korozyon, kazan suyu sürüklenmesi ve çamur birikimi gibi problemlerin önüne geçer.
• OKSİJEN TUTUCULAR • KAZAN SUYU ŞARTLANDIRICILAR
• KONDENS HATTI ŞARTLANDIRMASI • KAZAN BESİ SUYU ŞARTLANDIRMASI

KAPALI DEVRE SU ŞARTLANDIRMA
Kapalı sistemlerin optimum verimlilikte çalışmasını sağlamak doğru su şartlandırması ve düzenli sistem kontrolü yapılmasıyla mümkündür. Firmamızın ileri teknoloji kapalı devre su şartlandırma kimyasalları ve takibi; kapalı devre soğutma sistemleri, düşük basınçlı ısıtma sistemleri ve diğer tüm kapalı devreler için önemli derecede operasyonel fayda sağlayan, performans arttırıcı çözümler sunar.
• KOROZYON VE SCALE İNHİBİTORLERİ • BİYOSİTLER
• ANTİFİRİZLER • KÖPÜK KESİCİLER

YÜZME HAVUZU ŞARTLANDIRMA

Arı Tekno Kimya üstün kalite su şartlandırma kimyasalları sayesinde su ve havuz yüzeyleri temiz kalırken, ekipmanların tüm sezon boyunca sorunsuz çalışmasına olanak sağlanır. Bunun yanı sıra müşterilerimizin havuz bakımı için gerekli zaman ve çabadan tasarrufu sağlanmış olur.
• DEZENFEKTANLAR • pH DÜZENLEYİCİLER • PARTİKÜL GİDERİMİ

AVANTAJLARIMIZ;

* Su şartlandırma proseslerinde teknik uzmanlık ile yüksek kalite kimyasalların temini,
* Doğru şartlandırma ile proses verimini arttırmaya yönelik uygulamalar,
* Zamanında teslimat güvencesi, üstün kalite hizmet ve maliyet düşürücü çözümler,
* Uzman teknik destek ve çevre dostu ürünler.

ŞİRKET PROFİLİ

Firmamız kurulduğu günden bugüne koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile su şartlandırma kimyasalları sektörüne öncülük etmeye ve örnek olmaya devam etmektedir.

Referanslarımız