Arı Tekno Kimya

Tuz Klor Jeneratörü

 

        Elektrocell  elektroliz ile tuzlu sudan klor üretir.Kullanıldığı havuzlarda klor dan kaynaklanan koku sorunlarına kökten çözüm üretir.Klor ve asid ten dolayı ortamda bulunan zehirli gazların hava yolu ile insanlara ve makine teçhizata zarar vermesi engellenmiş olur.
        Havuzun dezenfeksiyonu için kullanılan klorun taşınması depolanması ve kullanım zorluğu gibi tehlikeli  işleri ortadan kaldırır.
        Havuzun dezenfeksiyon maliyetlerinde % 80 tasarruf sağlar.
        Gözleri  ve cildi tahriş etmeyen kimyasalsız havuzu kullanmanızı  sağlar.
        Suyun pH değerini bozmaz.

   Klor cihazının Havuzunuza montaj sonrası tuz ilave edilerek havuz suyunun tuzluluk değeri minimum seviyelere getirilir havuz enerjinin verilmesi ve sirkülasyonun başlaması ile elektrotlara uygulanan akım suyun içerisindeki tuz iyonlarını parçalayarak klorun ayrılmasını sağlar klor dezenfeksiyonda kullanılır esas itibariyle  Reaksiyonlar  yeniden kullanma prosesini teşkil eder. Elektrolize maruz kalan sudaki tuz(NaCl) bakteri, yosun ve suda bulunan diğer organizmalara karşı reaksiyona giren sodyum hipoklorite dönüşür. Bu organizmaları öldürürken tuz kimyasal olarak kendi iyonik durumu olan ve tekrar edilecek prosese gerekli Na(+) ve Cl(-) 'a dönüşür. Su filtreden geçerken ve haddinden fazla yağış halinde taşma borularından boşalırken bir miktar tuz kaybeder. Bu sebeplerden dolayı tuzluluk seviyesinin periyodik olarak kontrolü ve istenen düzeye getirilmesi gerekmektedir. Genellikle aylık kontroller tavsiye edilir.

     Havuz devreye alınmadan önce stabilizatör takviyesi yapılmalıdır.

     Opsiyonel olarak cihaz üzerin de on line olarak pH,klor,tuzluluk miktarı ölçülebilir.
Çihazlarımız elektirik arzası hariç 2yıl garantilidir.

 

ŞİRKET PROFİLİ

Firmamız kurulduğu günden bugüne koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile su şartlandırma kimyasalları sektörüne öncülük etmeye ve örnek olmaya devam etmektedir.

Referanslarımız